Smiley

 

 

Fødevaresikkerhed

 

Virksomheden foretager udelukkende højbrænding ved 1270 grader (sintring) med en times udligning,

hvilket medfører at alle flader i pryd-genstande/ produkter der kan komme i kontakt med mad og

drikkevarer IKKE får afsmitning af bly eller cadmium.

 

Du kan rekvirerer en overensstemmelseserklæring fra leveradøren af de anvendte råvarer i butikken eller læse den på siden.

 

Vores ting tåler industriopvask, frost og ovn.

 

Ved evt spørgsmål kontakt 98138268

 

Peter Lange

keramiker

 

Branchekode 524835 cvr 85477617

 

 

Overenstemmelseserklæring

 

Cerama A/S erklærer herved, at nedestående kvaliteter overholder gældende lovgivning omkring materialer

 og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

 

Lovgivningen omfatter:

EU forordning nr. 1935/2004

GMP forordning nr. 2023/2006

 

Et generelt krav er, at matrialer og genstande, herunder aktive og intelligente materialer og genstande,

skal fremstilles i overenstemmelse med god fremstillingspraksis, således at de normale eller forudsigelige

anvendelsesforhold ikke angiver bestanddele til fødevarer i mængder, der kan:

 - frembryde en fare for menneskers sundhed.

 - forårsage uacceptable ændringer af fødevarers samsætning.

 - forårsage en forringelse af fødevarens organoleptiske egenskaber.

Omfattede kvaliteter:

Erklæringen omfatter glasur 235037 transparent blank, der kan anvendes i kontakt med fødevarer under forudsætning

af at glasuren er brændt op til minimun 1200 grader.

Cerama A/S anbefaler en afsmitningstest for bly og kadmium fortaget at teknologisk institut, hvis glasuren

tilsættes stoffer med mistanke om inhold af bly og kadmium. Det er ikke ulovligt med indehold af bly og kadmium i

 glasuren, så længe afsmitningsgrænsen overholdes.

 

Iben Markussen

 

Adm. Direktør, CEO

 

 

LANGE KUNSTHÅNDVÆRK    HJELMERSTALD 15    9000 AALBORG    98 13 82 68    E-MAIL LOUISE    E-MAIL PETER    E-MAIL LISBETH